Endüstri 4.0 ve Sistem Entegrasyonları

ENDÜSTRİ 4.0 VE SİSTEM ENTEGRASYONLARI

SANAYİ 4.0 YATAY, DİKEY VE UÇTAN UCA YAZILIM ENTEGRASYONLARI


Sanayi 4.0 (Endüstri 4.0) Vizyonu, dijital dönüşüm dinamiklerinden yola çıkarak geleceğin akıllı üretim ekonomisini doğuruyor. Günümüz ve gelecekteki Dijital Yaşam dünyasında küresel rekabette önde olmak isteyen işletmeler bunu; üretim ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar, Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zeka sistemleri ile bunların dış dünyayla bilgi alışverişlerini sağlayacak internet nesneleri ve tüm bu akıllı sistemlerin hep birlikte uyumla çalışmasını sağlayacak becerilere sahip tasarımcı, yazılımcı ve uygulayıcı uzmanlardan oluşan bir ekip ile başarmak zorunda. Sürekli artan bir şekilde daha fazla kişi tarafından tartışılan ve “Dördüncü Sanayi Devrimi” olarak nitelenen bu vizyon dünya ile rekabette Türkiye için hayati önemde!

Endüstri 4.0 ın gelişim süreci


SANAYİ 4.0 VİZYONUNA NEDEN GEREK DUYULDU?
BU KAVRAM NASIL DOĞDU VE GELİŞTİ?

En büyük neden; işletmeler ve ekonomiler için rekabet imkânlarının giderek daralması, yeni rekabet üstünlükleri için fırsatlar aranmasını zorunlu kıldı. Ucuz iş gücüne ve yüksek üretim kapasitelerine sahip olmaları nedeni ile başta Çin olmak üzere Endüstriyel üretimin Doğu ülkelerine kayması, Batı’daki sanayi lideri ülkelerin yeni önlemler almasını zorunlu kıldı.

Gelişen teknolojiyi üretim ve sanayide faydaya dönüştürmek, nitelikli iş gücü, akıllı iş süreçleri ve nesnelerin interneti ile fabrikalarda verimliliği artırmak, Doğu’nun ucuz işgücü ve üretim kapasitesiyle rekabet etmenin en mantıklı yolu olacaktı. Bunun için yeni bir sanayi devrimine ihtiyaç vardı. Bu konuda ilk adım atanlardan biri de Almanya oldu. (İlk kez 2011 yılında Honnover Fuarında dile getirilmiştir. Resmi başlangıcı 2011 yılı kabul edilmektedir. ) Siemens gibi sektör liderlerinin yanı sıra STK’lardan, kamu tarafından ve üniversitelerden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir çalışma grubu kuruldu. Bu grup Alman hükümetine “Industrie 4.0” başlığıyla, teknolojik gelişmeleri endüstriyel üretimde faydaya dönüştürmeye yönelik öneri niteliğinde bir yol haritası hazırladı. Almanya bu çalışmayı kabul etti ve yayımladı. Şimdi diğer ülkeler kendi Endüstri 4.0 vizyonlarını belirlemek için çalışıyor, buna Türkiye de dahil.

NEDEN BUGÜN SANAYİ 4.0

Dördüncü Sanayi Devrimi veya Endüstri 4.0 Vizyonunu bugün mümkün kılan nedenlerin en başında 20’nci yüzyılın son çeyreğinden bu yana ivmelenen bilimsel gelişmeler yer alıyor. 2000'li yıllarda bilişim, iletişim, yüksek hızlı İnternet, kablosuz ağlar, sensorlar, gömülü sistemler ve yazılım, otomasyon, mekatronik ve robotik gibi alanlarda yeni teknolojilerin oluşumuna ve mevcutların gelişmesine tanık olduk. Bilişim ve iletişimdeki gelişmelere bağlı olarak şimdi elimizde yüksek hızlı İnternet, bulut bilişim, kablosuz ağ ve çok yüksek kapasitelere ulaşmış olan depolama teknolojileri var.

Sensor teknolojileri ve Nesnelerin İnterneti sayesinde geleneksel fabrikanın darboğazlarını aşmak ve yeni üretim metodolojileri geliştirmek artık mümkün. Sanayi 4.0 dünyasının akıllı fabrikasında bu tür bir ağ üzerinden birbirleri ile haberleşerek ve bu sayede bir bütün olarak sistem kendi kendine organize olma becerisi ile donanıyor. Bu koordinasyon ile Bulutun depo olarak kullanıldığı büyük hacimli enformasyon ve yüksek hız ve performanslı bilişim gücü sayesinde Sanayi 4.0’ın vizyonuna yaklaşmak mümkün olabiliyor.

Türkiye'de bu rüyanın gerçekleşmesinde önem sırası en öncelikli unsur yüksek hızlı internet ulaşımının sağlanması. Bugün tüm teknolojik gelişmeler endüstri 4.0 Vizyonuna erişme imkanı sağlarken ülkemizdeki internet politikaları ciddi bir sorun olarak görülüyor. Sorun, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında fiyat/performans oranına göre ülkemizde uygulanan AKK ( Adil Kullanım Kotası) limitinin ve hızın çok yetersiz olduğunun anlaşılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Asıl hesaba katılması gereken ülke ortalamasının ulaşabildiği hizmet kalitesidir. AKK aşıldığında 3 MBPS'e düşürülen hız günümüzde yavaş, yavaş standardın altında kalan HD videoları akıcı izlemek için bile yeterli değildir. 50 GB - 75 GB AKN (Adil Kullanım Noktası), sadece Youtube'dan HD video izleyerek bile kısa süre içinde aşılabilmektedir.

Sanayi 4.0 ın olmazsa olması yüksek hızlı internet erişiminin olduğu gerçeği kaçınılmaz bir önemdedir. Türkiye'nin rekabet gücü yüksek ekonomiler kümesi içinde ve Sanayi 4.0’ın uygulayıcı öncü ekonomileri arasında yer alabilmesi için en öncelikli olarak ülkenin her yerinde kaliteli, kesintisiz ve kesinlikle ücretsiz yüksek hızlı internet erişiminin sağlanması için politikalar geliştirmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliğinin 2016 yılında başlattığı 5G Projesi kapsamında kıta bünyesindeki internette pek çok değişiklik yapmayı planlıyor. Bu yeniliklerden bir tanesini ücretsiz internet oluşturacak. 2020 yılına kadar Avrupa Birliği üyesi ülkelerin merkezleri ve küçük kasabaları dahil olmak üzere Wifi üzerinden ücretsiz kablosuz internet erişimine kavuşturulması bekleniyor.

Endüstri 4.0 ve dokuz teknolojik gelişme


NEYİ HEDEFLİYOR? KAZANIMLARI NELER?

Sanayi 4.0 sanayinin sorunlu ve çözüm getirilmesi gereken;

 • Planlanandan az veya çok üretim,
 • Hatalı üretim,
 • Stok israfı,
 • İnsan Hataları
 • Verimsizlik
  gibi problemleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

  Kazanımları ise;
 • Azalan Enerji ve Altyapı maliyetleri,
 • Daha az maliyetle üretim,
 • Minimum enerji kullanımı,
 • Az ısı üretimi,
 • Zaman kazanımı,
 • Daha az kaynak kullanma,
 • Yüksek hızda ve güvenilirlikte çalışma,
 • Eski işlere göre en az iki kat verim,
 • Daha kaliteli ürün üretimi,
 • Daha pratik bir üretim ve üretim süreci yönetimi
 • Akıllı tedarik zinciri
 • Gelir ve kar düzeyinde artış,

  SANAYİ 4.0 İLE ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİMLER

 • Nesnelerin interneti ve siber fiziksel sistemler ile daha karmaşık ve akıllı ürünler üretilebilmektedir.
 • Seri üretimden müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ürünlerin üretimine geçilmektedir.
 • Üretim tesisleri ile uçtan uca tüm birimler arasında gerçek zamanlı olarak veri ve bilgi alışverişine başlanmaktadır.
 • Ürün tasarımı, geliştirilmesi ve üretilmesi için gerekli veri ve bilgi miktarı çok büyük hacimlere ulaşmaktadır.
 • Hammadde ve kaynak tüketimi en aza indirilirken, verimlilik artmakta ve yeşil enerji dönemine geçilmektedir.
 • Kendi kendini organize eden üretim yöntemleri sayesinde üretim için gerekli kaynaklara ( enerji, insan, Makine vb.) olan ihtiyaç azalmakta, robotlar ve yapay zeka yazılımları üretim süreçlerini yönetir hale gelmektedir.
 • Robotların ve yazılım entegrasyonlarının yaygınlaşması, nesnelerin akıllanması, iş gücüne duyulan gereksinimi azalttığından, yeni istihdam politikaları geliştirilmektedir ve yeni meslekler doğmaktadır.
 • Ürün yaşam döngüsü kısalırken, üretimdeki hata payı minimuma inmektedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği robotlarla daha iyi sağlanmaktadır.
 • Üretim süreçleri hızlandığından çalışma saatleri çok daha esnek hale gelmektedir.
 • 3B yazıcılar sayesinde dünyanın her noktasında her türlü hammadde, ara mamul ve nihai ürün üretilebilmektedir.
 • Sanayi 4.0 a uyum sağlayan firmaların küresel pazarda payı büyümekte, üretim sanal dünya ile daha iç içe geçmeye başlamaktadır.

  NASIL GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ?

  MEVCUT VEYA YENİ KURULACAK OLAN İŞLETMELER NEREDEN BAŞLAMALI?

  Sanayi 4.0’ı tek başına akıllı üretim ile sınırlı tutamayız. Üretimi etkileyen ve üretim yönetimini tetikleyen tüm çevresel unsur ve süreçlerin de bu kapsamda yenilenmesi ve akıllı hale getirilmesi gerekiyor.

  4. Sanayi devrimi ile müşteriden tedarikçi ağına tüm süreci kapsayan bütünleşik bir çözüm ele alınıyor. Ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsayan süreçte müşteri ve tüketiciler de sisteme dahil ediliyor. İletişim halinde olan ve uzaktan müdahale edilebilen süreçler ile tüketiciye kişiselleşen ürünler üretmek daha az maliyet ortaya çıkarıyor.

  Sanayi 4.0’ın ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, nedenlerini sayabilmek, arka planını bilmek ve anlatmak ancak büyük resmin bir parçasını oluşturuyor. Asıl merak edilen büyük soru mevcut veya yeni kurulacak işletmelerde nasıl gerçekleştirileceğidir.

  Geleneksel yapıdaki mevcut bir üretim işletmesi nasıl akıllı fabrika haline dönebilir? Akıllı fabrikanın yönetim ve işleyiş şartları ve kuralları nelerdir? Bu ve benzeri sorulara ufuk genişletici ve zihin açıcı cevaplar verebilmek zorundayız.

  4. Sanayi Devrimi’ne geçebilmek için firmaların yol haritalarını belirlemeleri, bunun yanı sıra AR-GE yatırımlarına ve dönüşüm için gerekli yatırımlara bütçe içerisinde yer ayırmaları önemli.

  Bu yeni devrime geçişte;

 • Dijitalleşme ve Otomasyonun artması,
 • Siber fiziksel sistemlerin geliştirilmesi,
 • Firma içi dikey entegrasyonun sağlanması,
 • Değer zinciri boyunca yatay entegrasyonun geliştirilmesi
 • Hem işletme içinde kalan hem de dışında olan farklı aşamaları birbirine uçtan uca entegrasyonu sağlanmalı .

  Bu doğrultuda firmalar öncelikle Sanayi 4.0 ile ilgili firma içinde farkındalık oluşturmalı, üst yönetimler konuyu anlayıp sahip çıkmalıdır. Sonrasında mevcut durum değerlendirmesi yapılmalı, eksikler belirlenmeli, yapılması gereken projeler ortaya konmalıdır. Daha sonra ise projeler önceliklendirerek bir zaman planına oturtulmalı ve yol haritasının finansal izdüşümünü çıkartılmalıdır.

  İhtiyaçları bir başka şekilde de ifade edebiliriz.

  1.
  Fabrika içindeki makinelerin, üretim hatlarının, konveyörlerin veya benzerlerinin endüstriyel internet, bulut bilişim ve iş terminalleri ile ilişkilendirilmesini sağlayacak bir akıllı fabrika çerçevesi tanımlanmalıdır.

  2.
  Akıllı Fabrika mimarisinin kendi içinde operasyonel işleyişi ve kuralları tanımlanmak zorundadır. Böylece kendi kendini organize eden sistemin nasıl işleyeceği, geri bildirim ve koordinasyon için büyük veri ve analitiklerden nasıl yararlanılacağı ortaya çıkacaktır.

  3.
  Akıllı Fabrikanın teknik özellikleri ve yarar beklenen çıktılarının tanımlanması gerekir.

  4.
  Bilişim ortamında akıllı fabrikanın sanal simülasyonu ve prototip tasarımı gerçekleştirilmelidir.

  5.
  Akıllı fabrikanın gelecekteki gelişimi konusundaki riskler, tehditler, fırsatlar ve bunlara muhtemel çözümler konusunda sürekliliği olması gereken çalışma yapılmalıdır.

  6.
  Tüm bunlar için çözüm ortakları bulunabilir. www.akillifabrika.org çözümlerinden faydalanabilirsiniz.

  Bu dönüşümde aşağıdaki konuların öncelikli olarak değerlendirilmesi önemli!

  Sanayi 4.0’ı gerçekleştirecek olan akıllı fabrika üç farklı entegrasyondan oluşur.

  1-) DİKEY ENTEGRASYON:

  Fabrika sistemi içindeki tüm bölüm, sistem, bilgisayar, makine, iş terminali, cihaz ve araçları birbiri ile ilişkilendirip haberleştirme yeteneğine yükselten dikey entegrasyondur.

  Bir fabrika, üretim için gerekli olan çok sayıda alt sistem, teçhizat, araç, alet ve nesneyi içerir. Bunların bazıları fiziksel akış, bazıları ise enformasyon akışı amacıyla kullanılır. Bu nesneler arasında kurumsal planlama, üretim yönetimi, imalat ve denetim gibi faaliyetlerde kullanılan sensorları, motorları, vanaları ve benzerlerini sayabiliriz.

  Sanayi 4.0 ve Dikey Entegrasyon


  Esnek ve yeniden düzenlenebilir bir üretim sistemi kurmak için bu nesnelerin dikey entegrasyonu kaçınılmazdır. Değer zincirinin değişik kademelerinde yer alan sensor ve motor sinyalleri doğrudan kurumsal kaynak planlamasına (ERP) akarak bu üretim sisteminin oluşumuna ve işleyişine katkı verir. Dikey entegrasyon sayesinde akıllı makineler aracılığı ile kendini düzenleyebilen bir sistem oluşur; Bu sayede sistemin farklı ürün tipleri üretmek üzere yeniden düzenlenmesi mümkün olacaktır. ( Güzel Haber: Geleneksel yapıdaki tüm makine ve teçhizatlar çok düşük maliyetle sensor ve donanımlar monte edilerek internete bağlanabilir ve veri akışı sağlar hale getirilebilmektedir. www.akillifabrika.org )

  Endüstri 4.0 ve Nesnelerin interneti

  Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi nesnelerin interneti ile fabrikadaki tüm makine ve ekipmanların dikey entegrasyonu sağlanarak anlık izlenebilme ve sürekli iyileştirme sağlanabilmektedir.

  2-) YATAY ENTEGRASYON:

  İşletmenin kendi dışında yer alan ekosistem, yardımcı yan sanayilerle, tedarikçilerle, lojistik firmaları, Finans kuruluşları, Sigorta şirketleri, Dağıtıcılarla, Üreticilerle vs. endüstriyel internet üzerinden benzer ya da eş düzeyli etkileşimini sağlayan yatay entegrasyondur. Yatay entegrasyon, değer ağları üzerinden işletmeler arası işbirliğini sağlar. İşletmeler arası yatay entegrasyon sayesinde birbirleriyle ilişkili işletmeler (örneğin aynı değer zincirinde yer alan işletmeler) kaynakları etkili kullanan, verimli bir ekosistem oluşturabilir. Bu işletmeler arasında ihtiyaca bağlı olarak hammadde, malzeme, yarı mamul, hizmet, enformasyon, finansman vb. akışlar gerçekleşir.

  Sanayi 4.0 ve Yatay Entegrasyon


  Örneğin ürünlerini internet üzerinden satan bir firma günlük olarak yüzlerce sipariş paketini farklı kişilere ve farklı adreslere kargo şirketleri ile gönderir. Paketler satış yapan şirketten müşterilere ulaştırılmak üzere kargo şirketi tarafından alındığında her paket için adres bilgisi, teslim alacak kişi, tahsilat yapılıp yapılmayacağı gibi veriler kargo şirketi tarafından tek, tek oluşturulur ve paketlerin üzerine barkodlar yapıştırılarak lojistiği sağlanır. Ancak bu yüzlerce paketin her gün bu şekilde yapılıyor olması ciddi derecede zaman kaybı, zamanında teslimatın yapılamaması, insan hataları yüzünden yanlış gönderimler, tahsilat problemleri vs. saymakla bitmeyecek soruna ve kayba neden olur.

  Ancak E-ticaret yapan bu firma ile lojistik firması arasında yapılan YATAY YAZILIM ENTEGRASYONU sayesinde e-ticaret sitesinden müşterinin siparişini vermesini takip, siparişin onaylandığı anda tüm veriler lojistik firmasının bilgi sistemine anında iletilir ve paketler sistem tarafından barkodlanır. Lojistik firması e-ticaret yapan firmadan paketleri aldığında artık herhangi bir bilgi girişi yapmasına gerek kalmamıştır.

  İnsan hatası faktörü tamamen ortadan kalkmış, her iki taraf ta çok ciddi zaman kaybını ortadan kaldırmış, doğru paket doğru kişiye zamanında ulaşmış, tahsilat problemi sorunsuz bir şekilde halledilmiş ve hatalı gönderimlerden doğan geri gönderimlerde kazanç kaybının da önüne geçilmiş oldu. Müşteri memnuniyetinin korunması da sağlanmış oldu. E-ticaret yapan firmanın Lojistik firması ile yaptığı bu entegrasyon YATAY ENTEGRASYONA iyi bir örnektir.

  Başka bir örnek ise: Üretim yapan bir fabrikanın üretimin hangi aşamasında, hangi zamanlarda, hangi tedariklere ihtiyacının olduğunu her an bilebilen dikey entegre edilmiş sistemi; ihtiyaç duyulan hammadde, yarı mamul, malzeme vs. leri tedarikçilerinin sistemindeki stok ve üretim durumlarını kontrol ederek doğru zamanda tedarik edilmesi adına tedarik siparişlerini doğrudan tedarikçilerinin sisteminde oluşturabilir. Tedarikçiler ile bu şekilde yapılan entegrasyon da YATAY ENTEGRASYONA iyi bir örnektir.

  3-)UÇTAN UCA ENTEGRASYON:

  Fabrika içindeki sistemlerin ve süreçlerin aynı ara yüzleri kullanarak uçtan uca dijital mühendislik sistemleri entegrasyonu ve müşteriler dahil işletme dışında kalan farklı aşamaların entegrasyonudur. İşletmenin, insanlara özelleştirilmiş, daha nitelikli ürün ve hizmetler sunabilmesini desteklemek üzere tüm değer zinciri boyunca mühendislik sistemlerinin uçtan uca entegrasyonudur.

  Sanayi 4.0 ve Uçtan Uca Entegrasyon


  Dikey entegrasyon ve yatay entegrasyon, uçtan uca mühendislik süreçleri entegrasyonunu gerçekleştirmek için iki zorunlu zemini oluşturur. Uçtan uca entegrasyonun hem işletme içinde kalan hem de dışında olan farklı aşamaları birbirine bağlamaya çalışmasının nedeni ürün yaşam döngüsünün birden fazla işletmeyle ilgili olmasıdır.

  Ürün odaklı bir değer (tedarik) zinciri açısından baktığımızda; bir ürünün yaşamı pazarda müşterilere ait bir ihtiyacın veya problemin bulunması ile başlar. Ürün geliştirme süreci tasarım, prototipleşme, geliştirme gibi adımlar içerir. Üretim planlamasını imalat mühendisliği, üretim, ilgili hizmetler, bakım ve geri dönüşüm aşamaları izler. Günümüzde var olan müşteri ihtiyaçlarından ürün mimarilerine ve üretime uzanan değer zincirleri yıllar içinde geliştirilmiş, görece statik yapıdadır. Bu zincirlerde bilişim teknolojilerinin (BT) çeşitli ara yüzleri aracılığı ile karşılıklı enformasyon sağlanır; fakat akan enformasyonun kullanım alanı belli birkaç dar amaçla sınırlıdır. İmal edilen ürünün bütünsel görünümüne yönelik değildir. Böyle bir üretim sistemi teknik olarak imkân sağlasa bile müşterilerin ilgilendikleri ürünün özellik ve fonksiyonlarını belirleyip seçmeleri ya da talep etmeleri mümkün olmaz. Sanayi 4.0’ın akıllı fabrikasında uçtan uca dijital entegrasyon ile bu sıkıntının aşılabilmesi mümkün hale geliyor.

  Sanayi 4.0 ile müşteriden tedarikçi ağına tüm süreci kapsayan bütünleşik bir çözüm ele alınıyor. Ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsayan süreçte sistemlerin ilişkili kişiler tarafından yönetileceği, yönlendirileceği bir dönemden bahsediyoruz. Müşteri ve tüketiciler de sisteme dahil ediliyor, ürünle ilgili beklentilerini iletebiliyorlar, birçok alanda kendi tasarımlarını yapabiliyorlar, tamamen kendilerine göre özelleştirebiliyorlar, müşteri geri dönüşleri anında iletiliyor ve çok hızlı analiz edilebiliyor. Müşterilerin ve Tüketicilerin beklediği çözümler de aynı hızda gerçekleşebiliyor.

  Kendi içinde optimize edilmiş hücre yapısı yerine tümüyle entegre olmuş, verinin tüm değer zinciri boyunca oluştuğu ve kullanıldığı bir yapıya geçiş yapılarak ve optimizasyon tüm bu değer zinciri üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu gelişmelerle endüstriyel şirketler üretim süreçlerini daha iyi ölçebilmekle kalmayıp, tedarik zincirlerini de daha kolay yönetebiliyor. Firmalar son kullanıcıların taleplerini daha doğru ölçebiliyor, iletişim halinde olan ve uzaktan müdahale edilebilen süreçler ile tüketicisine kişiselleşen ürünler üretmesi de daha az maliyet ortaya çıkarıyor. Bir ürün arızalandığı anda müşteri hizmetlerine durumu raporluyor ve son kullanıcıların daha iyi hizmet alabilmesi kolaylaşıyor.

  SANAYİ 4.0 DÜŞÜNCENİN SINIRLARINI AŞIYOR

  4. sanayi devrimi ile düşüncenin sınırı olmadığını görüyoruz. Önceden birçok fikir teknolojik yeterlilik olmaması nedeni ile hayata geçirilmesi mümkün değilken günümüzde düşündüğümüz yani olmasını istediğimiz birçok şeyin olması mümkün hale gelmiştir. Dijital Yaşam'ın geliştirdiği ve geliştirmeye devam ettiği İsviçre'de yaşayan Türk gençlerine ait helvetia jwelry projesi Sanayi 4.0 'ın bütünleşik çözümüne güzel bir örnek teşkil ediyor.

  Yüzük Konfigratör Uygulaması Sanayi 4.0


  (Örnek uygulamanın Türkçe demosuna http://www.dijitalyasam.net/ring/ linkinden ulaşılabilirsiniz )

  Geliştirilen Proje Detayları:
  Mücevher ve Yüzük üreticisi bir firma
  Türkiye dahil uluslar arası birkaç ülkede bayi ağı ve kendi mağazaları (Kuyumcu Dükkanları vb. ) var.
  Zincire dahil olan ve dahil edilecek olan tüm mağazalar üretici firmanın ürettiği ürünlerin satışını yapmaya hazırlanıyorlar.
  Müşteriler ürünleri çok kapsamlı olarak kendilerine göre özelleştirerek sipariş verebiliyorlar.
  Sipariş edilen ürünler firma tarafından müşterinin isteklerine tam uygun şekilde özel olarak üretildikten sonra anlaşmalı olduğu bir lojistik firması tarafından sigortalı bir şekilde özel güvenlikli araçlar ile müşteriye veya mağazalara teslim ediliyor.
  Firmanın E-ticaret sitesi kanalı ile de sanal satışı söz konusu.
  Ürünler E-ticaret sitesi üzerinden de çok kapsamlı bir şekilde müşteriler tarafından tamamen kişiselleştirilebiliyor.
  Firmanın üretim süreçlerine dahil olan birden fazla tedarikçisi de mevcut.

  Firmanın sanayi 4.0 vizyonu tamamlandığında ortaya çıkacak olan tablo aşağıdaki gibidir.

 • Firma tedarikçileri ile yatay entegrasyon ile entegre.
 • Tedarikçilerin tedarik edemeyeceği ve tedarik edebileceği hammadde, mamul , yarı mamuller, aksesuarlar vs. firmanın sistemi tarafından gerçek zamanlı olarak okunmaktadır. (Yatay Entegrasyon )
 • Bu enformasyon sayesinde üretimi mümkün olan ve olmayan ürünler sistem tarafından otomatik olarak belirlenerek sanal satış sitesinde ve entegre mağazalarındaki modülde satışa sunulmaktadır.
 • Müşteriler www.helvetijewelry.ch sanal satış sitesi üzerinden veya entegre mağazalardaki modül ile kendi ürünlerini kendilerine göre özelleştirerek siparişlerini veriyorlar veya reçetelerini oluşturuyorlar. ( Uçtan Uca Entegrasyon )
 • Ödeme Kredi kartı ile yapılır. (Banka ile Yatay Entegrasyon)
 • Üretim bandından ve planlamadan alınan enformasyon ile müşteriye üretim ve teslim tarihi veriliyor.
 • Sipariş tüm detayları ile sistem tarafından veri tabanına kaydediliyor. Sisteme gelen siparişteki söz konusu ürün için otomatik olarak model tanımı sitem tarafından müşterinin oluşturduğu konfigürasyon doğrultusunda yapılır ve otomatik olarak ürün reçetesi oluşturulur.
 • Sistem ürün reçetesine göre üretim planlamasını yapar ve üretim emrini otomatik olarak oluşturur.
 • Depodaki mevcut stoklar sistem tarafından bilinmektedir. Siparişi gelen ürünün üretiminde gerekli olan malzemelerden her hangi birinde eksiklik söz konusu ise sistem direk olarak bu durumu tedarikçinin sistemine sipariş oluşturarak tam zamanında veya zamanından önce temin edilmesini sağlar. ( Yatay Entegrasyon)
 • Ürün reçetesinden alınan veri doğrultusunda gerekli stok düşümleri otomatik olarak yapılır.
 • Üretim bandında akıllı makineler üretim emirlerini planlandığı gibi zamanında, yüksek kalite ve yüksek performans ile üretiyorlar. (Her ürünün bir birinden farklı özellikler taşıdığına dikkat edelim! Muhtemelen hiç bir ürün bir biri ile aynı olmayacak.) Üretim bandındaki makineler her üreteceği ürünün tüm referanslarını ve ürünün bitmiş halinin nasıl olduğunu bilir durumdadır. Üretim emrine ve Ürün Reçetesine tam uygun, hatasız bir şekilde ürün üretilir. Bu sayede insandan kaynaklı hatalar tamamen ortadan kaldırılmıştır. ( Dikey Entegrasyon )
 • Sipariş aşamasından üretimin bittiği ana kadar tüm aşamalar eş zamanlı olarak sistem üzerinden enformasyon sağlandığı gibi müşteriye e-posta ve SMS ile de sistem tarafından otomatik olarak bildirilir. (SMTP Server ve SMS Serverlar ile Yatay Entegrayon, ve Müşteri ile Uçtan Uca Entegrasyon)
 • Faturası ve teslim fişleri vs. otomatik olarak sistem tarafından oluşturulur. ( Dikey Entegrasyon )
 • Sigorta şirketi ile sağlanan entegrasyon sayesinde ürünün sigortası yapılır. ( Yatay entegrasyon )
 • Lojistik firması ile sağlanan entegrasyon ile ürünün teslim edileceği kişi ve tüm adres bilgileri, fatura ve sigorta detayları lojistik firmasının sistemine otomatik olarak kaydedilir ve lojistik hareketi oluşturulur. (Yatay Entegrasyon )
 • Müşteriye ürünün hazır olduğunu, sigortalandığını ve lojistik firmasına teslim edildiğini, ürünün müşteriye teslim edilene kadar ki sürecini takip edebileceği takip linkleri vs. sistem üzerinden müşteriye enformasyonu sağlanır ve sistem otomatik olarak e-posta ve sms ile bildirir. ( Uçtan Uca Entegrasyon )
 • Üretim süresince tüm operasyon anlık olarak dünyanın her yerinden izlenebilir.
 • Verilen emir için sistem tarafından sıfır hata ve sıfır yanılma payı ile üretim planlaması yapılmaktadır. Sistem tüm planlı duruşları bilmektedir ve planlı duruş takvimi sayesinde doğru planlama yapmaktadır. ( SmartPln Çözümü www.akillifabrika.org ) Planlamanın doğru yapılması sayesinde üretim tesisinin kullanılabilirliği, üretim performansı ve kalitesi yüksektir.
 • Planlanan üretim başlama zamanı, gerçekleşen üretime başlama zamanı, Planlanan bitiş zamanı ve gerçekleşen bitiş zamanı anlık olarak izlenebilmektedir.
 • Üretim boyunca Kullanılabilirlik, Üretim Performansı ve Kalite anlık olarak izlenebilmektedir. OEE (Overall Equipment Effectiveness) Toplam Ekipman Etkinliği anlık olarak izlenebilmektedir.
 • Üretimlerdeki duruşlar ve duruş nedenleri anlık olarak izlenebilmektedir.
 • Üretim emri bazında veya makine bazında veya daha geniş kapsamlı parkur ve fabrika bazında tüm izlemeler anlık veya geriye dönük olarak yapılabilmektedir.
 • Sağlıklı bir şekilde gerçek zamanlı toplanan veriler sayesinde analizler doğru bir şekilde yapılabilmektedir. ( SmartPln Çözümü www.akillifabrika.org )

  Genel olarak baktığımızda dikey, yatay ve uçtan uca sistem entegrasyonlarının yapılması, üretim süreçleriyle ilgili verinin toplanması, planlama ve kontrol süreçlerine dahil edilmesi, modelleme ve simülasyon, bulut bilişim ve büyük veri analizi gibi yöntemler yeni endüstri devriminde önemli olan anahtar konular olarak ortaya çıkıyor.

  KOBİLERE GÜZEL HABER VAR!

  Mevcut yapıların dijital dönüşümü için bütçenizi zorlamayacak çözümler var ve Türkiye'de sanayi 4.0 vizyonuna hazır çözüm ortakları başarılı çözümler üretiyorlar.

  Üreticilerin karşı karşıya kaldığı yüksek maliyet, kaynakların kıtlığı, performans, esneklik, nitelikli işgücü gibi ihtiyaçların yanı sıra rekabet etme zorunluluğu ve artarak büyüyen teknolojik gelişmeler, akıllı üretim sistemlerine ( Akıllı Fabrika ) olan ihtiyacı daha da önemli hale getiriyor.

  Üreticiler akıllı fabrika çözümleri sayesinde yüksek verimlilik, yüksek kalite, düşük risk, yanılmasız ve hatasız planlama, iç ve dış sistemler arasında entegrasyon, maliyet avantajı, gerçek zamanlı ve geriye dönük olarak izlenebilir süreçler ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile hedeflerine kolaylıkla ulaşabiliyorlar ve rekabet üstünlüğü elde ediyorlar. Akıllı Fabrika çözümleri sayesinde işletmenin rekabet üstünlüğü sağlayarak kolayca seri üretimden müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ürünlerin üretimine geçebilmesi mümkün oluyor.

  Sanayi 4.0 ile sanayideki mevcut üretim anlayışının, bilişim teknolojileri ile birlikte yeniden şekillenerek rekabet avantajına dönüşmesi hedefleniyor. Bu yeni üretim biçiminde, siber-fiziksel Sistemler, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi birçok farklı kavram ve uygulamaların üretim sistemlerine, dolayısıyla tüm değer zincirine (Tedarikçilerden, Müşterilere kadar ) eklenmesiyle ortaya çıkan yeni bir anlayış söz konusu.

  Sanayi 4.0 ile işletmeler ve üretim tesisleri; makinelerini, depo sistemlerini, araç-gereçlerini küresel ağlara dönüştürüyorlar. Tüm bu sürecin yönetildiği akıllı fabrikalarda gerçek zamanlı veri akışı ile izlenebilirliğin sağlanması ve büyük veri anali¬ziyle üretim daha da verimli ve kaliteli hale geliyor. Dijital Yaşam ( www.dijitalyasam.com.tr ) olarak, Sanayi 4.0 yaklaşımımızda sizlere akıllı altyapı, akıllı makine ve akıllı çalışanlar için gerekli teknolojilerle geliştirdiğimiz ve nesnelerin interneti teknolojisi ile akıllı ve bağlı hale getirdiğimiz bir akıllı fabrika çözümü sunuyoruz.

  SmartPln adını verdiğimiz ( www.akillifabrika.org ) Akıllı Fabrika çözümü ile mevcut makine, ekipman ve sistemlerinizi internete bağlanabilir ve gerçek zamanlı veri iletebilir hale getiriyoruz. Dikey, Yatay ve Uçtan Uca Entegrasyonların yapılmasında yol haritanızı birlikte yaparak işletmenize en uygun çözümü sağlıyoruz. www.dijitalyasam.com.trve www.akillifabrika.org adreslerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Akıllı fabrika operatör paneli


  SMARTPLN AKILLI FABRİKA ÇÖZÜMÜNÜN AMACI VE KONU BAŞLIKLARI

  SMARTPLN AKILLI FABRİKA Yazılımı ve SMARTPLN Operatör Panel Veri Toplama Terminalleri ile makine ve iş istasyonlarından anlık olarak oluşan verilerin elektronik ve online olarak toplanması sağlanır.

  1. Üretim hattında bulunan tüm iş istasyonları personel ve iş emri bazında anlık olarak takip edebilirsiniz.

  2. Ürün veya Makine bazında üretim planlamasını gerçek zamanlı veriler sayesinde otomatik olarak yapabilirsiniz.

  3. İş istasyonu, makine ve personel bazında kapasite verimlilik raporlarını detaylı olarak sistemden alabilirsiniz.

  4. Tüm verileri anlık takip edilebilir ve detaylı raporlama aracı ile geriye dönük olarak inceleyebilirsiniz.

  5. Ürün, Hammadde,Müşteri, Tedarikçi, Sipariş, İş istasyonu, İş merkezi, Makine Parkuru, Makine, Operatör, Departman ve personelleri anlık veya geriye dönük olarak tam izleyebilirsiniz.

  6. SMARTPLN terminallerinin dokunmatik ekranlarını kullanarak, üretim hattındaki personeliniz minimum iş yükü ile kolay bir şekilde sıfır hata ile veri girişi ya da veri sorgulaması sağlayabilir.

  7. Sistemden alınan ve izlenebilen veriler ile sağlıklı ve doğru istatistiki bilgilere ulaşıp üretime yön verebilirsiniz.

  8. Sınırsız sayıda Makine Parkuru tanımlayabilirsiniz. Fabrikayı genel olarak izleyebildiğiniz ve raporlayabildiğiniz gibi parkur bazında da izleme ve raporlama yapabilirsiniz.

  9. GANTT çizelgesi ile esnek ve etkin planlama yapabilirsiniz. Tanımlanan iş emirleri rahatlıkla güncellenebilir, parçalanabilir, makine değişiklikleri yapılabilir, tarih güncellemesi yapılarak ileri veya geri bir tarihe alabilirsiniz.

  10. SMARTPLN ile Makine Planlamanızı kusursuz yapabilirsiniz. SMARTPLN ile Üretim makinelerinin, üretmekte oldukları işin miktarı sürekli takip edilmekte olduğu için, işin bitmesi için kaç adet daha üretim yapılması gerektiği ve işin ne zaman bitip makinenin boşa çıkacağı hassas olarak bilinir ve bu sayede anlık olarak izleyebilirsiniz. Bu özelliğe dayalı olarak üretim makinelerine iş yükleme planlamalarını son derece hassas biçimde yapıp aktüel durum ile plan sürekli olarak karşılaştırarak gerekiyorsa üretim rotasını yeniden şekillendirebilirsiniz.

  11. Makine ve ekipmanların periyodik koruyucu bakım zamanlarını tespit edebilir ve doğru bir şekilde planlama yapabilirsiniz.

  12. Makine kayıp çalışma zamanları ile İşçilik kayıp zamanlarını gözleyerek giderilmesi yönünde çalışmalar yapabilirsiniz.

  13. Üretim ve Operasyon sürelerini optimize edilebilirsiniz. Öngörülen üretim ve operasyon süreleri ile gerçek üretim ve operasyon sürelerini karşılaştırabilirsiniz. Personel ve makine bazında farklılık gösteren operasyon sürelerini izleyebilirsiniz.

  14. Operatörlerin, iş emri için üretime başlangıç ve bitiş zamanlarını anlık ve geriye dönük olarak izleyebilirsiniz. Bu süreleri değerlendirerek gerekli iyileştirme çalışmaları yapılabilirsiniz. Teknik ekibin ve kalite kontrol ekibinin makine arızalarına ve bakım çağrılarına müdahale ve onarım sürelerini izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

  15. Üretim süreci içerisinde çalışma ve duruş grafikleri üzerinden üretim ve duruş nedenlerini detaylı olarak izleyebilir ve geriye dönük olarak raporlayarak inceleyebilirsiniz.

  16. Bir aylık, Bir yıllık, 5 yıllık gibi planlı duruş takvimi oluşturabilirsiniz. Makine bazında veya fabrika genelinde planlı duruş takvimi oluşturabilirsiniz.

  17. Planlı ve Plansız duruşların anlık takibini yapabilirsiniz ve planlı ve plansız duruşların neticesinde TPM indikatörü OEE' nin TEEP' in ölçülmesi ve günlük, haftalık aylık olarak veya iki tarih aralığında parkur, makine, personel, ürün, vardiya, iş emri bazında istatistikler elde edilebilirsiniz.

  18. ERP Sisteminiz yoksa SMART PLN kusursuz bir şekilde ekonomik ve kolay kullanıma sahip bir ERP sistemini de size sunar. Üstelik her şey online bir şekilde işlenebilir ve izlenebilir.

  19. Mevcut ERP sistemi olan Fabrikalar için SMARTPLAN ile mevcut ERP sistemine Entegrasyon sağlar ve ERP sisteminize de veri toplar. ERP ile iki yönlü haberleşerek iş bazında üretim adetleri ERP den alınır ve SMARTPLN sisteminde toplanan bilgiler üretim , hurda miktarları ve kalite değerleri olarak ERP ye geri aktarılır. İşletme gereksinimleri ve ERP kurgusuna bağlı olarak haberleşme yapısı ve bilgiler değişebilir. Bütün ERP ler ile entegrasyon sağlanabilmektedir.

  20. SMRATPLN sayesinde her şey online. Bulunduğunuz yerden üretim planlaması yapabilir, iş emri oluşturabilir, üretimi ve işletmeyi izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

  Akıllı fabrika nesnelerin interneti veri akışı


  SMARTPLN AKILLI FABRİKASI NEYİ AMAÇLAR VE SİZE NE SAĞLAR?

  1. Üretim takibinin online ve anlık olarak yapılması

  2. Zamanın kullanımında yüksek kaliteye ulaşmak

  3. Kayıp zamanların, duruşların anlık olarak görülmesi

  4. Üretimde, hızla artan bir verimlilik sağlamak

  5. Minimum maliyet, yüksek rekabet gücü kazandırmak

  6. Amortisman ve işçilik giderlerinde maksimum iyileştirmeyi sağlamak

  7. Üretimden anlık veri akışı ile birlikte sağlıklı ve doğru planlama yapabilmek.

  8. Makinelerin ve iş istasyonlarının doluluk oranlarının anlık takibinin yapılması

  9. İlgili siparişin ve iş emrinin an be an üretim sürecinin izlenebilmesi

  10. Personel performansının gerçek değerler ile tespit edilmesi

  11. İyileştirme çalışmaları için gerekli bilgilerin gerçek değerleri ile istenilen her zamanda alınması

  12. Verilere, her zaman ve hızlı bir şekilde istenilen her yerden online olarak ulaşılabilmesi

  13. Kayıplarda ve hatalarda insan faktörünü ortadan kaldırarak hatalar ve gecikmelerin önüne geçilmesi

  14. Makine ve İş istasyonu kapasite kullanım oranlarının takibinin yapılabilmesi

  15. Personel, Makine ve İş İstasyonunun performans ölçümünün doğru yapılabilmesi. Türkiye'de Akıllı Fabrika, Akıllı işletme çözümü sunan bir çok kaliteli çözüm ortağına ulaşmanız mümkün.

  SANAYİ 4.0'IN İSTİHDAM TEHDİDİ GENÇLER İÇİN BÜYÜK FIRSATA DÖNÜŞMELİ!

  Buraya kadar anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi Sanayi 4.0 hem üretim hem de tüketim alışkanlıklarında farklılıkları beraberinde getiriyor. Sanayi 4.0 vizyonunu tetikleyen 9 teknolojik gelişim, üretim teknolojilerindeki değişikliklerle birlikte doğrudan ekonomiyi, istihdamı, çevreyi, kamuyu ve dolayısıyla toplumun tüm kesimlerini etkileyecektir. Sanayi 4.0 ile ürün ve hizmet geliştirme süreçleri, anlık olarak müşteriye özel ürün geliştirmeyi mümkün kılacak şekilde değişiyor ve müşterilerin de sürece dahil olduğu bir açık inovasyon ağı kuruluyor.

  Sanayi 4.0 vizyonunun merkezinde, makinelerin insan müdahalesi olmadan, veri ve enformasyon paylaşabilmesi, bunları değerlendirebilmesi ve gereğini yapabilmesi var. Sanayi 4.0’ın en öncelikli ve hassas konularından birisi yakın zamanda da önemi çok daha büyük olacak olan "nitelikli insan kaynağı" dır. Türkiye'de geleceği inşa edecek gençlerin Sanayi 4.0’ın gereksinimleri doğrultusunda yetiştirilmeleri son derece önem arz etmektedir. Sanayi 4.0'ın iş gücüne karşı oluşturduğu bu tehdidi fırsata çevirerek Dijital Yaşam Dünyasının farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek iş gücüne sahip olma fırsatını değerlendirebiliriz. Sanayi 4.0'ın oluşturduğu yeni iş fırsatlarıyla gençlere istihdam imkanı sunarak ekonomiye katma değer sağlayabiliriz.

  Akıllı işletmelerin, Akıllı üretim sistemlerinin sayısı arttıkça işletmelerin çalışanlarını nitelikli insan kaynağı ile donatması kaçınılmaz hale gelecektir. Bu seviyelere ulaşmak için bu makineleri kontrol edecek, doğru kararlar verebilecek ve bu makinelerin bakımını üstlenecek yetenekli işgücü potansiyeli doğacak. özellikle veri analizi, yazılım, siber güvenlik, robotik uygulamalar, mekatronik, dijital iş süreçleri gibi alanlarda donanımlı eleman ihtiyacı ön plana çıkıyor. Bu anlamda gençlerin geleceklerini doğru yönde şekillendirmeleri için sanayi 4.0 vizyonu hakkında kapsamlı bir şekilde bilgi edinmelerini ve vizyonlarını bu yönde geliştirmelerini öneriyoruz. Bu insan kaynağının yetişmesi için eğitim kurumlarına, sanayiye ve STK’lara çok önemli iş düşüyor. Gerekli insan kaynağının yetiştirilmesinde bu paydaşların birlikte hareket etmesi önemlidir.

  VİZYONA DAİR MESAJIMIZ

  Dijital Yaşam çağı ve günümüzün akılcı rekabet koşullarında, en fazla ihtiyaç duyduğumuz yetenekler; üreticilik, sorgulama, değişim ve işbirliğidir.

  Teknolojinin gelişmesi ile paralel bir şeklide dünyada ki toplumların yaşam kültürlerinde de büyük değişiklikler olmaktadır ve bu hareketlilik devam edecektir.

  Sınırların ortadan kalktığı, teknolojinin, dolayısıyla iletişimin baş döndürdüğü ve sadece var olmanın bile insanlığa yüklediği anlamların her geçen gün daha da ağırlaştığı günümüzde; geleceğe odaklı düşünmek, gelecek için projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir.

  Bu veriler ışığında, bugünün ve geleceğin en çekici, en verimli, en çok başarı vaat eden vizyonunun sanayi 4.0 olduğu açıktır.

  Ancak amaçları gerçekleştirmeye giden en kısa ve en doğru yol vizyonu geniş, bilinci açık, nitelikli ve profesyonel bir ekiple çalışmaktan geçmekte.

  Neyi nasıl yapacağını bilen, veri toplayıp en doğru şekilde değerlendiren, girişimci ruha sahip, etkili ve aktif bir uzman grubu, her alanda avantaj sağlayacak, hız üstünlüğü elde edecek, sorunları daha kolay çözecek ve mutlaka daha çok kazandıracaktır.

  Gelişmelerin karşısında çok acımasız bir kural işlemektedir. Değişime ayak uyduramayan yok olur.

  Değişim çoğu zaman başarı için bir strateji olarak algılanır. Oysa çoğu zaman, hatta dijital yaşam çağında hayatta kalabilmek için zorunluluktur. Yok olmamak veya var olabilmek mücadelesinin kilit taşıdır.