SMARTPLN AKILLI FABRİKA ÇÖZÜMÜNÜN AMACI VE KONU BAŞLIKLARI

SMARTPLN AKILLI FABRİKA Yazılımı ve SMARTPLN Operatör Panel Veri Toplama Terminalleri ile makine ve iş istasyonlarından anlık olarak oluşan verilerin elektronik ve online olarak toplanması sağlanır.

 • Üretim hattında bulunan tüm iş istasyonları personel ve iş emri bazında anlık olarak takip edebilirsiniz.
 • Ürün veya Makine bazında üretim planlamasını gerçek zamanlı veriler sayesinde otomatik olarak yapabilirsiniz.
 • İş istasyonu, makine ve personel bazında kapasite verimlilik raporlarını detaylı olarak sistemden alabilirsiniz.
 • Tüm verileri anlık takip edilebilir ve detaylı raporlama aracı ile geriye dönük olarak inceleyebilirsiniz.
 • Ürün, Hammadde,Müşteri, Tedarikçi, Sipariş, İş istasyonu, İş merkezi, Makine Parkuru, Makine, Operatör, Departman ve personelleri anlık veya geriye dönük olarak tam izleyebilirsiniz.
 • SMARTPLN terminallerinin dokunmatik ekranlarını kullanarak, üretim hattındaki personeliniz minimum iş yükü ile kolay bir şekilde sıfır hata ile veri girişi ya da veri sorgulaması sağlayabilir.
 • Sistemden alınan ve izlenebilen veriler ile sağlıklı ve doğru istatistiki bilgilere ulaşıp üretime yön verebilirsiniz.
 • Sınırsız sayıda Makine Parkuru tanımlayabilirsiniz. Fabrikayı genel olarak izleyebildiğiniz ve raporlayabildiğiniz gibi parkur bazında da izleme ve raporlama yapabilirsiniz.
 • GANTT çizelgesi ile esnek ve etkin planlama yapabilirsiniz. Tanımlanan iş emirleri rahatlıkla güncellenebilir, parçalanabilir, makine değişiklikleri yapılabilir, tarih güncellemesi yapılarak ileri veya geri bir tarihe alabilirsiniz.
 • SMARTPLN ile Makine Planlamanızı kusursuz yapabilirsiniz. SMARTPLN ile Üretim makinelerinin, üretmekte oldukları işin miktarı sürekli takip edilmekte olduğu için, işin bitmesi için kaç adet daha üretim yapılması gerektiği ve işin ne zaman bitip makinenin boşa çıkacağı hassas olarak bilinir ve bu sayede anlık olarak izleyebilirsiniz. Bu özelliğe dayalı olarak üretim makinelerine iş yükleme planlamalarını son derece hassas biçimde yapıp aktüel durum ile plan sürekli olarak karşılaştırarak gerekiyorsa üretim rotasını yeniden şekillendirebilirsiniz.
 • Makine ve ekipmanların periyodik koruyucu bakım zamanlarını tespit edebilir ve doğru bir şekilde planlama yapabilirsiniz.
 • Makine kayıp çalışma zamanları ile İşçilik kayıp zamanlarını gözleyerek giderilmesi yönünde çalışmalar yapabilirsiniz.
 • Üretim ve Operasyon sürelerini optimize edilebilirsiniz. Öngörülen üretim ve operasyon süreleri ile gerçek üretim ve operasyon sürelerini karşılaştırabilirsiniz. Personel ve makine bazında farklılık gösteren operasyon sürelerini izleyebilirsiniz.
 • Operatörlerin, iş emri için üretime başlangıç ve bitiş zamanlarını anlık ve geriye dönük olarak izleyebilirsiniz. Bu süreleri değerlendirerek gerekli iyileştirme çalışmaları yapılabilirsiniz.
 • Teknik ekibin ve kalite kontrol ekibinin makine arızalarına ve bakım çağrılarına müdahale ve onarım sürelerini izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Üretim süreci içerisinde çalışma ve duruş grafikleri üzerinden üretim ve duruş nedenlerini detaylı olarak izleyebilir ve geriye dönük olarak raporlayarak inceleyebilirsiniz.
 • Bir aylık, Bir yıllık, 5 yıllık gibi planlı duruş takvimi oluşturabilirsiniz. Makine bazında veya fabrika genelinde planlı duruş takvimi oluşturabilirsiniz.
 • Planlı ve Plansız duruşların anlık takibini yapabilirsiniz ve planlı ve plansız duruşların neticesinde TPM indikatörü OEE' nin TEEP' in ölçülmesi ve günlük, haftalık aylık olarak veya iki tarih aralığında parkur, makine, personel, ürün, vardiya, iş emri bazında istatistikler elde edilebilirsiniz.
 • ERP Sisteminiz yoksa SMART PLN kusursuz bir şekilde ekonomik ve kolay kullanıma sahip bir ERP sistemini de size sunar. Üstelik her şey online bir şekilde işlenebilir ve izlenebilir.
 • Mevcut ERP sistemi olan Fabrikalar için SMARTPLAN ile mevcut ERP sistemine Entegrasyon sağlar ve ERP sisteminize de veri toplar. ERP ile iki yönlü haberleşerek iş bazında üretim adetleri ERP den alınır ve SMARTPLN sisteminde toplanan bilgiler üretim , hurda miktarları ve kalite değerleri olarak ERP ye geri aktarılır. İşletme gereksinimleri ve ERP kurgusuna bağlı olarak haberleşme yapısı ve bilgiler değişebilir. Bütün ERP ler ile entegrasyon sağlanabilmektedir.
 • SMRATPLN sayesinde her şey online. Bulunduğunuz yerden üretim planlaması yapabilir, iş emri oluşturabilir, üretimi ve işletmeyi izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.


 • AMAÇ NEDİR VE SİZE NE SAĞLAR?

 • Üretim takibinin online ve anlık olarak yapılması
 • Zamanın kullanımında yüksek kaliteye ulaşmak
 • Kayıp zamanların, duruşların anlık olarak görülmesi
 • Üretimde, hızla artan bir verimlilik sağlamak
 • Minimum maliyet, yüksek rekabet gücü kazandırmak
 • Amortisman ve işçilik giderlerinde maksimum iyileştirmeyi sağlamak
 • Üretimden anlık veri akışı ile birlikte sağlıklı ve doğru planlama yapabilmek.
 • Makinelerin ve iş istasyonlarının doluluk oranlarının anlık takibinin yapılması
 • İlgili siparişin ve iş emrinin an be an üretim sürecinin izlenebilmesi
 • Personel performansının gerçek değerler ile tespit edilmesi
 • İyileştirme çalışmaları için gerekli bilgilerin gerçek değerleri ile istenilen her zamanda alınması
 • Verilere, her zaman ve hızlı bir şekilde istenilen her yerden online olarak ulaşılabilmesi
 • Kayıplarda ve hatalarda insan faktörünü ortadan kaldırarak hatalar ve gecikmelerin önüne geçilmesi
 • Makine ve İş istasyonu kapasite kullanım oranlarının takibinin yapılabilmesi
 • Personel, Makine ve İş İstasyonunun performans ölçümünün doğru yapılabilmesi.